Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Brugerbetaling, visitation og takster på Torvevej

Til sagsbehandlere

Aflastningstilbuddet Torvevej hører under §107 i Serviceloven og visiterer til 85 døgn årligt.

Nedenstående indstillingsskema udfyldes og sendes til social-adm@balk.dk til visitation.

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Andre relevante dokumenter må meget gerne vedlægges indstillingen. Ved spørgsmål vedr. visitation kan der rettes henvendelse til kommunen på tlf. 4477 3433.

Takster for 2019

Taksten pr. døgn er 3320,00 kr. og ved behov for 1:1 støtte opkræves der en takst på 6641,00 kr. pr. døgn.

Indstillingen er at betragte som et betalingstilsagn, hvorfor det er nødvendigt at anføre hvilken takst der visiteres til.

Et døgn på Torvevej tæller fra kl. 14.00 eftermiddag til kl. 10.00 den efterfølgende morgen.

Brugerbetaling

Kost pr. døgn: 118,83 kr.

Vask pr. døgn: 10,00 kr. 

Ved afmelding af døgn senere end 7 dage før planlagt ophold, vil man blive opkrævet for kost.

Ændringer af bevilling samt opsigelse af plads

Ændringer af bevilligede døgn eller opsigelse af bevilling sendes til daglig leder Iben Drisgaard, ibed@balk.dk.

Der opkræves for løbende måned + 1 måned ved opsigelse af pladsen.

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook