Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Pædagogik på Torvevej

På Torvevej arbejder vi med mennesker, der har en varige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser. I alle facetter af vores pædagogik, fokuserer vi på den enkeltes livskvalitet. Det gør vi med et fokus på at kompensere for borgerens handicap gennem sanseintegration og med et neuropædagogisk udgangspunkt. Vi arbejder blandt andet ud fra et udviklingsperspektiv, der handler om, at gøre borgerne mere selvstændige. Naturligvis altid ud fra den enkeltes udgangspunkt.

Torvevejs kerneopgave og kerneydelser

Vores kerneopgave relaterer sig altid til den retning kommunen viser os. Med det in mente arbejder vi ud fra følgende kerneydelser:

  • Støtte til personlig pleje og egenomsorg
  • Praktisk støtte i bolig
  • Støtte til at udøve selvbestemmelsesret
  • Støtte til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder
  • Støtte til at være en del af samfundet

Torvevejs pædagogik og metoder

Neuropædagogik -en metode hvor der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, hvilket betyder at viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser er et centralt omdrejningspunkt.

Med borgeren i centrum har neuropædagogikken fokus på dels at kvalificere kommunikationen, dels at udvikle mestringsevnen, dels at bevare livsduelighed og dels af have fokus på den enkeltes livskvalitet med lærings- og udviklingsprocesser som et centralt omdrejningspunkt. Derfor lægges der vægt på, at det neuropædagogiske fokus i høj grad er repræsenteret i den daglige praksis.

Low Arousal – en metode til at yde støtte og omsorg på en ikke-konfronterende måde. Det betyder helt grundlæggende, at vi i arbejdet med borgeren fokuserer på at hjælpe ham eller hende med at holde sit spændingsniveau i balance. Det giver en god, oplevelsesrig og tryg hverdag for borgeren.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped children) - en struktureret, visualiseret specialpædagogisk indsats til mennesker med autisme, med basis i forståelse af handicappet autisme, og bygget op om begreber som: individualiseret tilgang, udgangspunkt i ressourcer, interesser og behov, struktur i tid og rum, udvikling af kommunikationsfærdigheder samt et fokus på øget selvstændighed.

Low Arousal - en metode til at yde støtte og omsorg på en ikke-konfronterende måde. Det betyder helt grundlæggende, at vi i arbejdet med borgeren fokuserer på at hjælpe ham eller hende med at holde sit spændingsniveau i balance. Det giver en god, oplevelsesrig og tryg hverdag for borgeren.​

Total kommunikation

Metoden til at kommunikere med borgere, hvad enten borgeren har et verbalt sprog eller ej. Vi benytter os af visuel kommunikation i form af piktogrammer, fotos eller konkreter. Derudover understøtter vi den enkelte borgers udvikling med "Social-IT". Her kan borgeren få muligheden for at tage billeder, lave dagbog og andet kreativt ved hjælp af Ipads og touchskærme.

Sanseintegration

Vi forsøger altid at give borgeren sansemæssige stimuli og oplevelser i hverdagen. Derfor har vi sanserum, hvor borgeren kan hygge sig alene vandsengen eller i vores kuglebassin. I rummene har vi også musik og spændende lysforhold. Alt sammen skal være med til at give borgeren nogle gode sanserelaterede oplevelser. Hvad enten borgeren ønsker sig ro eller en aktivitet, oplever vi, at sanserummet er meget populært!​

Pædagogisk håndbog

Hvis du er interesseret i, at læse mere om de principper, retningslinjer og lovkrav, der er relevante for Stokholtbuen kan du altid læse Stokholtbuens samlede pædagogiske grundlag: Pædagogisk håndbog.

forside - billede jpg

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook