Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

​På Stokholtbuen arbejder vi med mennesker, som har varige psykiske funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser. Her bor og beskæftiges 36 borgere fra hele landet.

Helhedstilbuddet er etableret med henblik på at opfylde Servicelovens § 104 og § 108, hvor der står skrevet: 

§ 104: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, ” §104, Serviceloven

 

§ 108: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, ”

Som tilbud stræber vi efter at tilbyde en højt specialiseret pædagogisk indsats i gode fysiske rammer. Alt det skal give beboeren en fornemmelse af tryghed og trivsel i sin dagligdag.​

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook