Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Brugerbetaling, visitation og takster

Til sagsbehandlere

Stokholtbuen er et helhedstilbud under servicelovens §104 og §108, og driftsherre af tilbuddet er Ballerup kommune.

Stokholtbuen modtager borgere fra hele landet og samarbejder pt. med ca. 15 kommuner.

Hvis en borger ønskes visiteret til en plads er proceduren følgende:

Nedenstående indstillingsskema udfyldes og sendes til​ social-adm@balk.dk, Att. visitationsudvalget for voksne handicappede.

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Andre relevante dokumenter må meget gerne vedlægges indstillingen. Ved spørgsmål vedr. visitation kan der rettes henvendelse til Elsebeth Fjord (ejo@balk.dk) på tlf.​4477 3433.

Inden du går i gang er du velkommen til at kontakte os direkte på telefon 4477 6201 eller sende sagsakterne til vurdering: stokholtbuen@balk.dk. Mange gange kan vi gennem en samtale finde frem til om borgeren er målgruppen til tilbuddet. 

Takster

Taksten, der betales for ophold på Stokholtbuen er i 2019 på:

  • Grundtakst: 4.107,00
  • Mellemtakst: 6117,00
  • Høj takst: 8157,00

Taksten har intet at gøre med den pris, man som borger skal betale for at bo på Stokholtbuen. Den er udelukkende et udtryk for den pris kommunen betaler for opholdet.

Hvis du vil vide mere om hvad der er indeholdt i taksten henvises til www.tilbudsportalen.dk

Brugerbetaling

Borgeren skal betale for en række obligatoriske ydelser:

  • ​Boligbetaling
  • ​El
  • ​Varme

Boligbetalingen er sammensat af to dele. Den ene del fastsættes ud fra boligens omkostninger og den anden del beregnes på grundlag af beboerens indkomst. Betaling for el og varme beregnes ud fra de budgetterede udgifter.

Alle ovennævnte ydelser opkræves af handlekommunen.

Derudover har borgeren mulighed for at købe valgfrie ydelser:

  • ​Kost: 3076,28 kr. pr. måned
  • ​Vask: 103,65 kr. pr. måned
  • ​Rengøring: 198,40 kr. pr. måned
  • ​Kabel-tv: 126,85 kr. pr. måned

​Desuden indgås en administrationsaftale om anvendelsen af midler til almindeligt dagligt forbrug af lommepenge, tøj, gaver, ferier, fritidsaktiviteter osv. En sådan aftale indgås altid med værgen, når der er tale om værgemål. Når der ikke er tale om værgemål indgås en lignende aftale med den eller de pårørende, der repræsenterer borgeren. 

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook