Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Pårørende og pårørenderåd

Hvad vil det sige at være pårørende til en beboer på Stokholtbuen og hvordan kan man opnå yderligere indflydelse på sit familiemedlems dagligdag her?

På Stokholtbuen har vi ”pårørenderåd” bestående af seks pårørende, to repræsentanter fra Stokholtbuens ledelse, to medarbejdere og én politisk udpeget repræsentant fra Socialudvalget i Ballerup Kommune. Rådet er oprettet i henhold til §17 i Lov om social service. Vi afholder ca. seks møder om året i umiddelbar forlængelse af de pårørendes arbejdsdage og der vil altid være dagsorden til og referater af møderne. Referaterne vil desuden blive sendt til alle pårørende samt til Handicap & Psykiatri i Ballerup Kommune.

Formålet med et pårørenderåd er at tage vare på beboerne i henhold til blandt andet de velfærdsrettigheder man som beboer har. Derudover beskæftiger vi os også med borgerens sundhedsforhold, visitation og meget mere.

Der er pt. fem pårørende i vores pårørenderåd. Hvis du vil have yderligere indflydelse i rammerne omkring dit familiemedlems liv her på Stokholtbuen, vil vi opfordre dig til at søge ind i pårørenderådet. Der er valg til pårørenderådet en gang årligt i forbindelse med et pårørendemøde for alle pårørende til borgere på Stokholtbuen.

Udover at være en del af pårørenderådet bliver man naturligvis også inddraget i sin pårørendes livsforløb som pårørende/værge, gennem de hertil indrettede, formelle procedurer. 

Du kan kontakte pårørenderådet ved at henvende dig til en af nedenstående fra pårørenderådet:

Kirsten Greenin: kirsten@greenin.dk

Anita Imbæk: imbaek.schwartzlose@hotmail.com

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook