Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Pårørende og pårørenderåd

Hvad vil det sige at være pårørende til en beboer på Stokholtbuen og hvordan kan man opnå yderligere indflydelse på sit familiemedlems dagligdag her?

På begge tilbud er der etableret et ”pårørenderåd” bestående af pårørenderepræsentanter, to repræsentanter fra Stokholtbuens ledelse, to medarbejdere (på Torvevej én medarbejder) og én politisk udpeget repræsentant fra Social- og sundhedsudvalget i Ballerup Kommune. Rådet er oprettet i henhold til §17 i Lov om social service. Der afholdes ca. seks møder om året, og der vil altid være dagsorden til samt referater af møderne.

Formålet med pårørenderådene er at sikre borgernes indflydelse i forholdene på, samt udviklingen af, tilbuddene. Vores opgave er i den forbindelse at kunne modtage alle typer af feedback, og medtage disse i den fremtidige udvikling af organisation og relation samt orientere og inddrage de pårørende.

Ud over samarbejdet med pårørenderådet er der naturligvis også et samarbejde med den enkelte pårørende i relation til den borger, der opholder sig på tilbuddet. Dette gælder hvad enten man befinder sig på Stokholtbuen eller på Torvevej.

Hvis du vil have yderligere indflydelse i rammerne omkring dit familiemedlems liv her på Stokholtbuen eller på Torvevej, vil vi opfordre dig til at søge ind i pårørenderådet. Der er valg til pårørenderådet en gang årligt i forbindelse med et stormøde for alle pårørende til borgere på Stokholtbuen.

Udover at være en del af pårørenderådet bliver man naturligvis også inddraget i sin pårørendes livsforløb som pårørende/værge, gennem de hertil indrettede, formelle procedurer. 

Du kan kontakte pårørenderådet ved at henvende dig til en af nedenstående fra pårørenderådet:

Kirsten Greenin: kirsten@greenin.dk

Anita Imbæk: imbaek.schwartzlose@hotmail.com

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook