Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Medarbejderforhold

På Stokholtbuen er borgerens behov altid i centrum. Derfor tilpasses vores dagligdag, sammensætning af teams og vores arbejdsrutiner ud fra den enkelte borgers behov. Vi forsøger altid, at sætte dine kompetencer ind i en arbejdsmæssig kontekst, der gør at du oplever din arbejdsdag som meningsfuld. Her kan du læse lidt om, hvilke medarbejderforhold du arbejder under på Stokholtbuen og Torvevej.

MED-aftalen

I Ballerup Kommune bliver der arbejdet i en ”MED-Struktur”. Dette er en struktur, der sikrer den enkelte medarbejders medindflydelse på kommunale anliggender, der angår dem. MED-aftalen indebærer tre niveauer – Hoved-MED, Center-MED og Lokal-MED. Som medarbejder på Stokholtbuen (og Torvevej) hører du under Lokal-MED. Her får du muligheden for at få indflydelse på dit arbejdsmiljø på en måde, så du og dine kolleger bedst muligt kan udføre kerneopgaven: At tage vare på borgere og beboere tilknyttet Stokholtbuen.

Der er desuden en arbejdsmiljøgruppe og en fast tillidsrepræsentant på Stokholtbuen, til at tage vare på medarbejdernes interesser.

​​Kompetenceudvikling

Derfor har Vi har et stort fokus på kompetenceudvikling og man vil løbende blive tilbudt muligheden for videreuddannelse indenfor den pædagogiske praksis vi arbejder med på Stokholtbuen.​​​

Alle fastansatte medarbejdere forventes at gennemføre diplommodulet ”Neuropsykologi og neuropædagogik”. Formålet med kompetenceløftet er at forbedre vores evner til at sætte borgeren i centrum. På den måde kan vi kvalificere kommunikationen, udvikle borgerens mestringsevne, bevare livsdueligheden samt have fokus på den enkeltes livskvalitet med læring og udviklingsprocesser som et centralt omdrejningspunkt. Derfor lægges der vægt på, at det neuropsykologiske og neuropædagogiske kompetenceudviklingsforløb er koblet til den daglige praksis.


På Stokholtbuen, vil man som ny medarbejder, skulle deltage i medicinkursus og grundlæggende autisme indefor det 1. års ansættelse. Derudover arbejder vi løbende med at kompetenceudvikle samarbejdsmæssige kompetencer til, i teamene at opnå bedst kvalificerede samarbejder. Det gør vi via internater / eksternater

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook