Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Organisation

På Stokholtbuen er vi som organisation fordelt på to adresser: Torvevej og Stokholtbuen. Torvevej blev tilføjet Stokholtbuens organisation i januar 2015.

Vi er mere end 120 medarbejdere, og borgerne, der benytter tilbuddene, er fra mange forskellige kommuner.​ Klik på organiationsdiagrammet for at se en stor udgave af det. 

org. diagram 2018

Formelle retningslinjer

Vi er et tilbud under servicelovens §104, §107, §108, og hører under Ballerup Kommune. Det betyder blandt andet, at vi efterkommer Ballerup Kommunes politikker, blandt andet handicappolitikken samt bruger- og pårørendepolitikken. Derudover føres der tilsyn med tilbuddene af det sociale tilsyn.

For Aflastningstilbuddet Torvevej drejer det sig om § 107:

§ 107: "Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2.​Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1)​til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2)​til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. "

For Helhedstilbuddet Stokholtbuen drejer det sig om § 104 og § 108:

§ 104: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, ”

§ 108: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, ”

Læs alle tre retningslinjer ved at klikke på billederne nedenfor:

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook